Parlamentul Romaniei

finasteride online paypal

LEGE nr.598 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionaleA�

A�A� Publicata in M.Of. nr. 936/24 dec. 2003A�

Articol unic.

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.747 din 26 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul I punctul 18, articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
“Art.34.- (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni, anterioare manifestarii riscului.
(2) In cazul asiguratilor prevazuti la art.6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media 2 venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.”
2. La articolul I punctul 23, alineatul (2) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
“(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.”
3. La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
“(2) Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.”
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei.
p.PRESEDINTELE SENATULUI
Doru Ioan Taracila
Bucuresti, 22 decembrie 2003
Nr. 598