HotA?rA?rea nr. 1169/2011 pentru modificarea AYi completarea HotA?rA?rii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor

HotA?rA?rea 355 din 2007 privind supravegherea sA?nA?tA?A?ii lucrA?torilor

Legea 319 din 2006 Legea securitA?A?ii AYi sA?nA?tA?A?ii A�n muncA?

Legea 418 din 2004 privind statutul profesional al medicului de medicina muncii

erythromycin cost Legea nr. 25 din 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

HG 537 din 2004 – Norme metodologice OG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca

LEGEA.598 din 2003 privind aprobarea OUG nr 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea 53 din 2003- Codul Muncii

Legea 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

HG 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Legea 177 din 2000 pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996

Ordinul 187 din 1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca