Tipizatele medicale de care le folosim curent in medicina muncii sunt:

Fisa de riscuri profesionale – este tipizat mentionat expres in lege si cuprinde o evaluare a riscurilor profesionale pe care le presupune fiecare loc de munca in parte

Fisa de solicitare a examenului medical la angajare– este tipizat specificat expres de lege (Anexa 2 din HG 355/2007) care angajatorul o elibereaza in vederea efectuarii examinarii medicale a lucratorului. Ea contine elemente de identificare individuala a angajatului dar si functia exacta pe care o ocupa acesta.

Examenul medical periodic – se solicita prin acelasi tipizat ca si examenul medical la angajare cu singura diferenta ca se bifeaza casuta corespunzatoare.

digoxin Examenele medicale de adaptare, reluare a muncii, supraveghere speciala, la cerere– se solicita prin acelasi tipizat ca si examenul medical la angajare cu singura diferenta ca se bifeaza casuta corespunzatoare.

Fisa de aptitudine – este tipizat cuprins expres de lege (Anexa 5 din HG 355/2007) pe care o elibereaza medicul de medicina muncii in urma examinarii medicale si care demonstreaza aptitudinea de munca a lucratorului pentru functia si postul specificate de angajator in primiele doua tipozate mentionate anterior.

Contractul de prestari servicii de medicina muncii – este un document pe care cele doua firme (prestatorul de servicii si beneficiarul acestora, adica medicul de medicina muncii si angajatorul) il concep in vederea unei bune colaborari viitoare. In general acest contract este semnat pentru o perioada de 1 an in conditiile in care valabilitatea fiselor de aptitudine este de 1 an. Centrul Medical Dava va propune un draft de contract adaptat la forma de organizare a firmei dumneavoastra – platitoare TVA (descarca de aici) sau neplatitoare de TVA (descarca de aici)